Forum Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz !

5 Ocak 2008 Cumartesi

Aydın Söke


Aydın İlinin Söke İlçesini tanıtan bloğumuza Hoşgeldiniz... Umarız aradığınız bilgileri bulmuşsunuzdur... Bu sayfa www.trsmart.net taradından destek alınarak yapılmıştır.. Teşekkür Ederiz...

Tarihçe
Aydın'ın 54 km batısındadır. Ege Denizi'nin tarihi ve doğal güzelliklerle dolu orta kıyı bölgesinin önemli yerleşme merkezlerinden biridir. Büyük Menderes akarsuyunun yakınında kurulmuş olan kent , geniş düzlük halinde alüvyon ovanın kuzey kıyısında yer alır.
İlçe; Kuşadası, Didim, Milet üçlüsünden oluşan yörenin tarım, ticaret, turizm ve sermaye merkezidir. Antik Çağlar'ın Milet, Prien, Didim gibi ünlü kentleri, ilçe yakınındadır. Daha MÖ'ki çağlarda başlayan bu yerleşme sonucu, yörenin yüksek düzeydeki ekonomi, kültür ve sanat etkinlikleri gelenekselleşerek günümüze kadar sürüp gelmiştir.Bizans egemenliğinin sonlarına doğru, 1300 yıllarında, Aydın Bey'in Türkmen aşiretlerini buraya getirdiği ve Söke'yi bu aşiretlerden birinin başkanı olan Süleyman Şah'ın dedesi adına kurduğu söylenir. 1426'da Menteşe Beyliğinin merkezi olan söke,Osmanlılar döneminde de Menteşe Sancağının merkezi olarak kaldı.18.yy başlarında Siğla Sancak merkeziyken 1868'de Aydın'a bağlandı.
Söke, Türkiye'nin en önemli pamuk üretim alanlarından birdir. El sanatları, ormancılık ve balıkçılık da ekonomisinde önemli yer tutar.Ortasından geçen Söke çayının iki yakasına yayılmış olan ilçede çok canlı, renkli ve dinamik bir ticaret yaşamı gözlenir.1997 yılı nüfus sayımının sonuçlarına göre, Söke merkez nüfusu 62.361, köy nüfusu 62.921, toplam nüfus 125.282'dir.

Eğitim

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kurslar açılmaktadır.
Bu kurslar: Bilgisayar Kullanım Kursu, Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, El Sanatları Kursu, Giyim Kursu, Anne ve Çocuk Eğitimi, Makine Nakışları Kursu, Turistik Eşya Yapım Kursu, Kalorifer Ateşçisi Yetiştirme Kursu, Türk Halk Oyunları Kursu, İngilizce Kursu, 1. Kademe Okuma Yazma Kursu, 2. Kademe Okuma Yazma kurslarıdır.Kayıtlı kursiyer sayısı 1340 kişidir


GENEL TOPLAM

İLKÖĞRETİMDE :17000

LİSELERDE : 5640

MES. EĞ. MERKEZİ : 810

GENEL TOPLAM : 23450

öğrenci eğitime devam etmektedir.

Coğrafya


Söke ilçesi Aydın İline bağlı denize kıyısı olan şirin bir ilçedir.
1990'lı yıllarda yapılan idari taksimattagüneyinde bulunan Yenihisar bölgesi Sökeden ayrılarak "Didim" adılaltında mustakil bir ilçe olmuştur.
Halem, doğusunda Çine, Batısında Kuşadası, güneyinde Didim ve kuzeyinde Germencik ilçeleriyle çevrilidir. Aydın'a 50 Kuşadası'na 23, Didim'e 50 km. uzaklıltadır.
Kent merkezinde rakım 38 metredir. Doğusunda; Beşparmak, Batısında Samsun dağları, Kuzeyinde Gümüş dağları ile çevrilidir.Beşparmak dağı 1200 Samsun dağı ise 1300 metre yüksekliğindedir.
Söke bölgesi Akdeniz iklim kuşağı içerisindedir.Kışın yağışlı, yazları kurak geçer. Nem oranı diğer bölgeler göre yüksektir.
Çam ve makilik dahil her türlü yabancı bitki yanında kültürü yapılan pamuk, bilumum Hububat, Meyve, Sebze, Zeytin, İncir, Üzüm yetiştirilir.

Sağlık


Doktorlarda
GENEL TOPLAM
291


Sökemizde 3 adet Sağlık Ocağı, 2 Adet Ana Çocuk Sağlığı ile birlite özel sektörde hizmet veren bir çok sağlık kuruluşu yer almaktadır.

Sökede Ekonomi


Söke Türkiye'nin en önemli pamuk üretim alanlarından biridir. İlçenin ekonomisi, yıllık gayrisafi hasılanın %70'ini sağlayan tarımsal üretim ile tarıma dayalı sanayi malları üretimine dayanmaktadır. Tarıma dayalı 59 adet 9 ayrı üretim dalında faaliyet gösteren sanayi tesisi, 12 ayrı dalda faaliyet gösteren 93 adet tarım ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ile 6 ayrı konuda faaliyet gösteren 15 adet kooperatif kuruluşu ile yüksek bir potansiyele sahip bulunmaktadır.
Söke ilçesindeki büyük sanayi kuruluşları şunlardır : Söktaş, Batı-Söke çimento sanayi, Mavi Ege (Lee), Söke Değirmencilik, Yüksel seramik A.Ş., Ekenerler Gömlek Fabrikası , 7-16 adet değişik kapasiteli çırçır fabrikası . Kuruluşu tamamlanan organize sanayi bölgesinin faaliyete geçirilmesi ile de Söke'nin ekonomik yönden gelişmesi hızlanacaktır.


Sökede Tarım ve Hayancılıkİlçe merkezi ile birlikte 43 yerleşim biriminde bulunan 16.095 çiftçi aile 51.604 kişilik nüfusuyla tarımsal üretim yaparak ilçe üretimine katkıda bulunmaktadır.
Çiftçimiz sahip olduğu 4.500'ü bulan tarımsal iş makinesı ile bunların 50 Küsur çeşitli ekipmaları ile 37.530.8 hektar alanda başta pamuk-hububat-mısır ve ayçiçeği ile diğer tarla bitkileri üretimi, 22.647.3 hektar alanda da zeytin-narenciye-incir ve diğer meyve üretimi, 770 hektar alanda da sebze-bostan (karpuz) üretimi yapılmaktadır.
Ayrıca 21.510 büyükbaş ve 1.150.000 adet kanatlı hayvan varlığıyla hayvansal tarım ürünleri istihsal ederek ekonomiye kazandırılmaktadır.
Mevcut 21.350 adet arı kovanı ile yüzlerce çiftçimiz elde ettiği yaklaşık 427 ton bal üretimiyle ilçemiz ekonomisine katkıda bulunmaktadır.